Gemalto Gemalto

Gemalto, được thành lập vào năm 2006, một công ty bảo mật kỹ thuật số quốc tế cung cấp các ứng dụng phần mềm, các thiết bị cá nhân an toàn như thẻ thông minh và thẻ, và các dịch vụ được quản lý. Họ được biết đến là nhà sản xuất thẻ SIM lớn nhất thế giới.

0

Sản phẩm

Danh mục sản phẩm