Kingtek Kingtek

KINGTEK là Thống đốc Đài Loan công ty điện tử, một công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu, đặt tại Đông Quan. Chuyên phát triển, sản xuất và kinh doanh công tắc quay số cao cấp, công tắc cảm ứng, đầu nối, chiết áp

0

Sản phẩm

Danh mục sản phẩm