Molex Molex

Molex

Molex, được thành lập năm 1938, là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các thành phần và giải pháp điện tử. Molex cam kết liên tục cung cấp các hệ thống kết nối quang điện tử, điện và sợi quang cho khách hàng của họ. Danh tiếng của họ cũng dựa trên việc tạo ra nhiều giải pháp điện tử tiên phong.

0

Sản phẩm

Danh mục sản phẩm