ON Semiconductor ON Semiconductor

ON Semiconductor

ON Semiconductor, được thành lập năm 1999, là công ty cung cấp chất bán dẫn Fortune 1000. Về chất bán dẫn đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp sản phẩm bao gồm quản lý điện năng và tín hiệu, thiết bị tùy chỉnh cho ô tô, truyền thông, máy tính, người tiêu dùng, công nghiệp, đèn LED, y tế, quân sự / hàng ...

0

Sản phẩm

Danh mục sản phẩm