Quectel Quectel

Quectel Wireless Solutions Co., Ltd

Quectel là nhà cung cấp quốc tế hàng đầu về các mô-đun GSM / GPRS, UMTS / HSPA / (+), LTE và GNSS. Trong những năm qua có được nhiều kinh nghiệm, Quectel có một nhà phân phối lớn và hệ thống văn phòng trên toàn thế giới. Đừng dừng lại ở quy mô của họ, họ làm việc không mệt mỏi để nâng cao kinh nghiệm và phát triển ...

0

Sản phẩm

Danh mục sản phẩm