TIÊU CHUẨN PHẦN MỀM

Với hơn 30 năm kinh nghiệm, danh mục đầu tư kiếm tiền của Sentinel cung cấp cho các công ty phần mềm và các nhà cung cấp thiết bị thông minh với các giải pháp cấp phép phần mềm, bảo vệ và quản lý quyền lợi nhằm giúp họ kiếm tiền từ phần mềm và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh. Cho dù trong đám mây, nhúng trong phần cứng, hoặc cài đặt trên cơ sở, danh mục Sentinel của Gemalto giúp khách hàng trích xuất nhiều giá trị nhất từ phần mềm của họ.