Kết nối các thành phố với thời đại thông tin

Các nghiên cứu cho thấy đến năm 2020, các thành phố sẽ có gần 1 tỷ mét thông minh và 50 triệu đèn đường sẽ là đèn đường thông minh. Hãy làm nổi bật những động lực chính của thị trường thúc đẩy sự phát triển ứng dụng Smart City này.

Tính bền vững - Yêu cầu ban đầu cho đầu tư của Thành phố thông minh là tính bền vững. Các công nghệ được sử dụng để vận hành các thành phố này phải cho phép các sáng kiến về năng lượng sạch tạo ra một thành phố xanh hơn, thân thiện với môi trường hơn, đáp ứng thành công các mục tiêu giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng và phát thải. Ví dụ bao gồm tối ưu hóa các tuyến đường đón trong quản lý chất thải, hệ thống đỗ xe để giảm thời gian lái xe trong việc tìm kiếm vị trí hiện có, cảm biến phát xạ và các giải pháp chiếu sáng đường phố đáp ứng được các điều kiện môi trường hiện tại.

An toàn công cộng - Từ giám sát tình hình giao thông và đáp ứng các giải pháp chiếu sáng cải tiến và giám sát bằng video tại các nút giao chính, các sáng kiến an toàn công cộng có thể làm giảm tội phạm và giảm sự cố giao thông.

Tiết kiệm chi phí - Bằng cách áp dụng công nghệ không dây và định vị, một Thành phố thông minh được hưởng nhiều khoản tiết kiệm chi phí:

  • Triển khai lâu dài - Các thiết bị của Smart City có thể được giám sát từ xa và nhận được các cập nhật bảo mật và cập nhật phần mềm (FOTA) lâu dài sau khi chúng được cài đặt, đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng vẫn an toàn cũng như giảm chi phí và loại bỏ sự cần thiết phải cập nhật các thiết bị riêng lẻ
     
  • Bảo dưỡng thấp hơn - Có thể theo dõi các thiết bị từ xa, giảm chi phí cho nhân viên bảo trì phải được gửi đi kiểm tra thiết bị hoặc ghi dữ liệu đồng hồ đo công suất
     
  • Giảm chi phí năng lượng - Ứng dụng Smart City giảm điện năng tiêu thụ cho các đô thị. Ví dụ như chiếu sáng đường phố thích ứng có thể phản ứng thông qua cảm biến để điều kiện môi trường hoặc giao thông và tối ưu hóa tuyến đường cho xe thành phố
     
  • Giảm tình trạng hao mòn - Dữ liệu thu thập được bằng công nghệ Smart City có thể được sử dụng để quản lý tài sản của thành phố hiệu quả hơn khi nào và ở đâu là cần thiết nhất