NGÂN HÀNG & THANH TOÁN

Thế giới dịch vụ tài chính đang thay đổi nhanh chóng và người tiêu dùng tìm kiếm các lựa chọn cá nhân, thuận tiện và an toàn hơn để trả tiền, giao tiếp và tương tác với các ngân hàng của họ. Gemalto cung cấp một loạt các giải pháp kỹ thuật số đủ để đáp ứng và vượt xa những yêu cầu này.