DI ĐỘNG

Tất cả các khu vực trên toàn cầu, mọi người đang sử dụng các thiết bị được kết nối thông minh hơn để truy cập vào nhiều dịch vụ di động từ nhiều công ty ngày càng tăng. Nhưng để thực sự tham gia vào thế giới di động mới, người tiêu dùng và các tổ chức cần phải tự tin khi kết nối và sử dụng dữ liệu cá nhân nhạy cảm, và họ cần những cách thức thuận tiện để áp dụng các dịch vụ mới này.

Mobile Trust Net là phản ứng của Gemalto để làm cho thế giới di động mới dễ dàng và an toàn. Chúng tôi giúp các nhà khai thác di động, các nhà sản xuất thiết bị và các nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ hệ sinh thái di động và mang lại trải nghiệm tốt nhất có thể cho hàng tỷ người.

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI

Trên Mạng, nền tảng và dịch vụ phần mềm mạnh mẽ của Trust Trust cho phép bạn tạo, triển khai và kết nối các dịch vụ di động giá trị gia tăng một cách an toàn cho các thiết bị của khách hàng.

Trong Thiết bị, phần mềm nhúng và các sản phẩm nhúng của Mobile Trust Net xác thực tất cả các thiết bị di động và máy cho các ứng dụng an toàn và triển khai các dịch vụ tin cậy quy mô lớn.