Mở cánh cửa cơ hội với việc bán vé không cần nhân viên

Đã đến lúc chuyển đổi hình thức giao dịch !

Thành phố của bạn là duy nhất. Và với điều đó đi kèm một loạt các thách thức. Nhưng, theo một vài cách, có thể nó giống như nhiều thành phố trên thế giới. Nhiều người ở các thành phố đang đi du lịch bằng phương tiện giao thông công cộng và họ mong đợi nhiều hơn từ kinh nghiệm. Các công nghệ mới đang ở xung quanh chúng, nhưng trong nhiều trường hợp chúng đã không được đưa vào mạng lưới vận tải. Câu trả lời là ai và ai sẽ làm gì đó?