AN NINH DOANH NGHIỆP

Với dữ liệu riêng tư cá nhân đang tồn tại ở mọi nơi, các tổ chức trở nên di động hơn và nguy cơ mất dữ liệu cá nhân càng ngày càng lan rộng , nhu cầu về các giải pháp bảo vệ dữ liệu và nhận dạng tiên tiến đã trở nên quan trọng hơn.

Với các giải pháp Bảo vệ Dữ liệu và Tính toàn cầu của Gemalto cho bảo mật doanh nghiệp, các tổ chức có thể áp dụng cách tiếp cận dữ liệu tập trung vào tư thế bảo mật của họ, đồng thời kiểm soát việc truy cập cơ sở hạ tầng và các ứng dụng mà họ tin cậy. Không những họ có thể tạo ra sự tin tưởng và tính xác thực trong các giao dịch mà còn đảm bảo rằng dữ liệu nhạy cảm được bảo vệ và kiểm soát - cả tại chỗ, trong các đám mây công cộng và tư nhân. Ngoài mức độ bảo vệ cao cấp, các doanh nghiệp cũng có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh và quy mô để nhận dạng và nhu cầu bảo vệ dữ liệu của ngày mai.