Lĩnh vực sức chăm sóc sức khoẻ ngày nay càng ngày càng được chú trọng hơn, đặc biệt trong thời buổi công nghệ phát triển và sức khoẻ cá nhân được đặt lên hàng đầu. sức khoẻ cá nhân được quan tâm và chú trọng nghiêm cứu để có thể đáp ứng cho mỗi cá nhân một cách chính xác, đảm bảo sự tin tưởng cho người dung, do đó một số hãng đã đưa ra giải pháp và linh kiện nhằm phục vụ những nhu cầu cần thiết đó. Mỗi người sử dụng chỉ cần ngồi tại nhà và có thể biết được tình trạng sức khoẻ của mình như thế nào, dữ liệu vè sức khoẻ sẽ được các chuyên gia phân tích và đưa ra lời khuyên cho người sử dụng.

  Nhỏ gọn, tiện lợi và chính xác là những tiêu chí đặt ra để phát triển những giải phát về thiết bị chăm sóc sức khoẻ.

 

Thu gọn tất cả Microcontroller
GPS/GNSS
Bluetooth
Antenna
Sensor
Battery