Analog Devices là một nhà tiên phong trong thiết bị đo lường năng lượng điện tử do đó họ sớm giới thiệu tới chúng ta những linh kiện đo lường năng lượng của họ. Ngày càng nhiều các hệ thống AMR (Automated Meter Reading) và AMI (Advanced Meter Infrastructure) được sử dụng đã làm tăng thêm nhiều yêu cầu về tính hiệu quả của những hệ thống truyền thông đo lường, và một lần nữa công nghệ ADI lại đứng đầu. ADI hỗ trợ tất cả các loại hệ thống đo lường với một loạt các giải pháp bao gồm hệ thống đo lường, hệ thống cách ly, quản lý điện năng và các sản phẩm truyền thông.

Thu gọn tất cả Energy Measurement Core
LDO
Isolation
Switching Regulator
Controller
Isolated RS-485
Interface RS-485 And RS-422
Multi-Rail DC-DC
Communications Processor
Low Power RF Transceivers
ARM Cortex M3 processor