Các mạch tích hợp được sử dụng trong đồng hồ đo nước và khí ga thời nay được cung cấp bởi nguồn Pin, và vì thế tiêu thụ điện năng thấp là một yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn chúng. Tại ST, họ cung cấp một danh sách rộng các vi điều khiển 8 bit, 32 bit có năng lượng tiêu thụ cực thấp hiệu suất cao, các bộ thu phát sóng RF (bao gồm cả các Wireless MBUS) và các thiết bị cung cấp nguồn có hiệu suất cao để đáp ứng nhu cầu thiết kế của bạn.

Thu gọn tất cả Control Unit
Amplifiers
Comparators
Voltage supervisor
Reset and Voltage Detectors
Serial real-time clock (RTC)
Accelerometers
Temperature Sensors
Dynamic NFC/RFID Tag
NFC/RFID transceivers
Bluetooth
Sub 1GHz RF
RF balun
Smart Card Interfaces
DC-DC buck