Poin of Sale (POS) thường được sử dụng tại các cửa hàng hoá, các shop bán lẻ (retail shop), tại quầy thanh toán tiền (check out counter) trong shop, hay là một vị trí có thể thay đổi được khi mà giao dịch xuất hiện trong loại của môi trường kiểu này cho các giao dịch thanh toán an toàn. Những thiết bị này trải qua các chứng chỉ bảo mật đáng kể từ PCI và kiểm tra sự phù hợp từ EMVCo có thể mất tới 1-2 năm. Thiết kế sử dụng một MCU an toàn để chạy EMVCo Cấp 1 và 2 liên lạc và ngăn xếp không tiếp xúc cũng như cung cấp phát hiện giả mạo cần thiết và mật mã cần thiết để vượt qua PCI. Ngoài ra còn có đầu đọc NFC ISO-14443-A & B trong thiết kế cho phép giao dịch không tiếp xúc với điện thoại thông minh hỗ trợ NFC và thẻ không tiếp xúc. Thiết kế này có một đầu đọc liên lạc ISO-7816 cho thẻ chip và có một PIN Pad cho pin nhập là tốt.

Source: https://www.nxp.com/applications/solutions/internet-of-things/secure-things/secure-transactions/point-of-sale-pos-reader:POINT-OF-SALE-READER

Thu gọn tất cả Secure MCU
Contactless IC (NFC-ISO-14333)
Contact IC (ISO-7816)