Driver Management RFID kết hợp với Vehicle Tracker được ứng dụng vào lĩnh vực quản lý tài xế trong các đơn vị vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách, các đơn vị taxi…Nó có các tính năng như:

  -Giúp tài xế đăng nhập, đăng xuất vào thiết bị thông qua thẻ RFID.

  -Hiển thị và truyền các thông tin của tài xế đến Vehicle Tracker.

  -Hiển thị các trạng thái của Vehicle Tracker: trạng thái GSM, GPS, trạng thái kết nối máy chủ, trạng thái bộ nhớ lưu trữ của Vehicle Tracker…

 

Thu gọn tất cả Microcontroller
RFID Chips
RS232 Interface
3.3V LDO
RFID Tags