Center Frequency  1575.42±1MHz  1602-1610MHz- Gain  5dBic(Zenith)

GPS/GLONASS Active Antenna JCA002G

828 views

 • Center Frequency: 1575.42±1MHz   1602-1610MHz

 • Band Width: CF±5MHz

 • Polarization: RHCP

 •  Gain: 5dBicZenith

 •  V.S.W.R: 1.5

 • Impendance: 50Ω

 •  Axial Ratio: 3db(max)

 •  Dimension: 25*25*4mm

Tính năng nổi bật
 • Center Frequency: 1575.42±1MHz   1602-1610MHz
 • Band Width: CF±5MHz
 • Polarization: RHCP
 •  Gain: 5dBicZenith
 •  V.S.W.R: 1.5
 • Impendance: 50Ω
 •  Axial Ratio: 3db(max)
 •  Dimension: 25*25*4mm
Chi tiết

 

 

Item

 

 

Specifications

 

 

 

 

 

 

 

 

Antenna

Center Frequency

 

1575.42±1MHz   1602-1610MHz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Band Width

 

CF±5MHz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polarization

 

RHCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gain

 

5dBicZenith

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.S.W.R

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impendance

 

50Ω

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axial Ratio

 

3dBmax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimension

 

25*25*4mm

 

 

 

 

 

 

 

 

LNA

Gain

 

28±2dB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noise Figure

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filter Insertion Loss

 

3dB

Bảng giá

Quantity Unit Price Extended Price
1+ 0
Đang cập nhật.
Vui lòng nhập chính xác Email
Bạn chưa nhập nội dung bình luận!
Nội dung bình luận quá ngắn!
Nội dung bình luận quá dài!
Bạn không thể viết lời bình liên tục!

Sản phẩm liên quan