Center Frequency  1602-1610MHz 1575.42±3MHz- Gain  5dBic

GPS GLONASS Antenna

806 views

 • Center Frequency: 1575.42±3MHz   1602-1610MHz

 • Band Width: CF±5MHz

 • Polarization: RHCP

 •  Gain: 5dBicZenith

 •  V.S.W.R: 1.5

 • Impendance: 50Ω

 •  Axial Ratio: 3db(max)

 •  Dimension: 59*52*15mm

Tính năng nổi bật
 • Center Frequency: 1575.42±3MHz   1602-1610MHz
 • Band Width: CF±5MHz
 • Polarization: RHCP
 •  Gain: 5dBicZenith
 •  V.S.W.R: 1.5
 • Impendance: 50Ω
 •  Axial Ratio: 3db(max)
 •  Dimension: 59*52*15mm
Chi tiết
 

Item

 

 

Specifications

 

 

 

 

 

 

 

 

Antenna

Center Frequency

 

1602-1610MHz  1575.42±3MHz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Band Width

 

CF±5MHz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polarization

 

RHCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gain

 

5dBic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.S.W.R

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impendance

 

50Ω

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axial Ratio

 

3dBmax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimension

 

59*52*15mm

 

 

 

 

 

 

 

 

LNA

Gain

 

28±2dB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noise Figure

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filter Insertion Loss

 

3dB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex-band Attenuation

 

35dB@CF±50MHz/50dB@CF±100MHz

 

 

 

 

Bảng giá

Quantity Unit Price Extended Price
1+ 0
Đang cập nhật.
Vui lòng nhập chính xác Email
Bạn chưa nhập nội dung bình luận!
Nội dung bình luận quá ngắn!
Nội dung bình luận quá dài!
Bạn không thể viết lời bình liên tục!

Sản phẩm liên quan