Currency:

GPS GLONASS Antenna

GPS GLONASS Antenna
Quantity Available
Non-stocked
Lead time: 4 - 7 days
Manufacturer Part GPS GLONASS Antenna
Manufacturer Jinchang
Description Center Frequency 1602-1610MHz 1575.42±3MHz- Gain 5dBic
Quantity Unit Price Extended Price
1+ 0
Enter Quantity
Email *
Vui lòng nhập chính xác Email
Họ tên
Bạn không thể viết lời bình liên tục!
Message *
Bạn chưa nhập nội dung bình luận!
Nội dung bình luận quá ngắn!
Nội dung bình luận quá dài!
Features
  • Center Frequency: 1575.42±3MHz   1602-1610MHz
  • Band Width: CF±5MHz
  • Polarization: RHCP
  •  Gain: 5dBicZenith
  •  V.S.W.R: 1.5
  • Impendance: 50Ω
  •  Axial Ratio: 3db(max)
  •  Dimension: 59*52*15mm
 

Item

 

 

Specifications

 

 

 

 

 

 

 

 

Antenna

Center Frequency

 

1602-1610MHz  1575.42±3MHz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Band Width

 

CF±5MHz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polarization

 

RHCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gain

 

5dBic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.S.W.R

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impendance

 

50Ω

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axial Ratio

 

3dBmax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimension

 

59*52*15mm

 

 

 

 

 

 

 

 

LNA

Gain

 

28±2dB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noise Figure

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filter Insertion Loss

 

3dB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex-band Attenuation

 

35dB@CF±50MHz/50dB@CF±100MHz