GPS Antenna+ GSM Antenna

GPS GSM Combo Antenna JCB014

834 views

GPS Antenna • Center Frequency: 1575.42±1MHz

 • Band Width: CF±5MHz

 • Polarization: RHCP

 • Gain: 5dBicZenith

 • V.S.W.R: 1.5

 • Impendance: 50Ω

 • Axial Ratio: 3dB


 GSM Antenna • Frequency Range: 824~960MHz/1710~2170MHz

 • V.S.W.Rmin2.5

 • Polarization: Linear

 • Gain: 2dBiZenith

 • Impendance: 50Ω

Tính năng nổi bật

GPS Antenna

 • Center Frequency: 1575.42±1MHz
 • Band Width: CF±5MHz
 • Polarization: RHCP
 • Gain: 5dBicZenith
 • V.S.W.R: 1.5
 • Impendance: 50Ω
 • Axial Ratio: 3dB

 GSM Antenna

 • Frequency Range: 824~960MHz/1710~2170MHz
 • V.S.W.Rmin2.5
 • Polarization: Linear
 • Gain: 2dBiZenith
 • Impendance: 50Ω
Chi tiết

Item

 

 

Specifications

 

 

 

 

 

 

GPS Antenna

Dielectric

Center Frequency

1575.42± 1MHz

 

 

Antenna

 

 

 

 

Band Width

CF± 5MHz

 

 

 

 

 

 

 

 

Polarization

RHCP

 

 

 

 

 

 

 

 

Gain

5dBicZenith

 

 

 

 

 

 

 

 

V .S.W.R

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Impendance

50Ω

 

 

 

 

 

 

 

 

Axial Ratio

3dBmax

 

 

 

 

 

 

 

LNA

Gain

28± 2dB

 

 

 

 

 

 

 

 

Noise Figure

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex-band Attenuation

12dB@CF+50MHz/16dB@CF-50MHz

 

 

 

 

 

 

 

 

V .S.W.R

2.0

 

 

 

 

 

 

 

 

Supply Voltage

2.2~5V DC

 

 

 

 

 

 

 

 

Current Consumption

5~15mA

 

 

 

 

 

 

GSM Antenna

 

Frequency Range

824~960MHz/1710~2170MHz

 

 

 

 

 

 

Bảng giá

Quantity Unit Price Extended Price
1+ 0
Đang cập nhật.
Vui lòng nhập chính xác Email
Bạn chưa nhập nội dung bình luận!
Nội dung bình luận quá ngắn!
Nội dung bình luận quá dài!
Bạn không thể viết lời bình liên tục!

Sản phẩm liên quan