SMD-0805 High Bright Red Chip LED

LED-0805-RED

1153 views

  • SMD-0805 High Bright Red Chip LED

  • Package:  SMD0805(2)

Standard Package1

Bảng giá

Quantity Unit Price Extended Price
1 900đ 900đ
100 900đ 90,000đ
500 800đ 400,000đ
1000 800đ 800,000đ
3000+ 700đ 2,100,000đ
Vui lòng nhập chính xác Email
Bạn chưa nhập nội dung bình luận!
Nội dung bình luận quá ngắn!
Nội dung bình luận quá dài!
Bạn không thể viết lời bình liên tục!

Sản phẩm liên quan