Currency:

HT17-2102SURC

LED-0805-RED
Quantity Available
In-stock: 686
Manufacturer Part HT17-2102SURC
Manufacturer Harvatek Technologies
Description SMD-0805 High Bright Red Chip LED
Quantity Unit Price Extended Price
1 900đ 900đ
100 900đ 90,000đ
500 800đ 400,000đ
1000 800đ 800,000đ
3000+ 700đ 2,100,000đ
Enter Quantity
Email *
Vui lòng nhập chính xác Email
Họ tên
Bạn không thể viết lời bình liên tục!
Message *
Bạn chưa nhập nội dung bình luận!
Nội dung bình luận quá ngắn!
Nội dung bình luận quá dài!
Standard Package1
led-0805-yellow
SL Giá
1 900đ
100 860đ
500 810đ
1000 770đ
3000+ 680đ
Qty
900đ
led-0805-green
SL Giá
1 900đ
100 900đ
500 800đ
1000 800đ
3000+ 700đ
Qty
900đ
led-0805-red
LED-0805-RED
SMD-0805 High Bright Red Chip LED
View more
Mã Sản phẩm: HT17-2102SURC
Nhà sản xuất: Harvatek Technologies
SL Giá
1 900đ
100 900đ
500 800đ
1000 800đ
3000+ 700đ
Qty
900đ
led-0805-blue
LED-0805-BLUE
0805 High Bright Blue Chip LED
View more
Mã Sản phẩm: HT17-2102UBC
Nhà sản xuất: Harvatek Technologies
SL Giá
1 1,400đ
100 1,300đ
500 1,200đ
1000 1,100đ
3000+ 1,000đ
Qty
1,400đ
led-0805-white
SL Giá
1 1,500đ
100 1,400đ
500 1,300đ
1000 1,200đ
3000+ 1,100đ
Qty
1,500đ