Discovery kit for GSM/GPS SIM908 module

GSM/GPS Module SIM908

14544 views
0

Price list

Quantity Unit Price Extended Price
1 900,000đ 900,000đ
10 855,000đ 8,550,000đ
25 810,000đ 20,250,000đ
50 765,000đ 38,250,000đ
Hoàng Minh Thuận [hoangminhthuan1993@gmail.com]
2014-03-23 08:55:05
Em đang có ý định mua breakout sim908 này, nhưng em không biết sử dụng nó như thế nào.Mà em ở Đà Nẵng, vậy khi gửi hàng, cửa hàng có thể gửi cho em luôn tài liệu có liên quan, cũng như cách sử dụng và viết code được không.
Hoàng Minh Thuận [hoangminhthuan1993@gmail.com]
2014-05-11 10:18:18
Em đã mua breakout sim908 tại cửa hàng, nhưng em không biết sử dụng nó như thế nào.Vậy anh chị có thể cho em đoạn code về cái này để em tham khảo dk không ạ.
Hoàng Minh Thuận [hoangminhthuan1993@gmail.com]
2014-06-22 14:15:22
Anh ơi, cho em hỏi cái module sim908 của em led status không hoạt động nữa thì nó hư rồi phải không ạ
Lê Nhân [ggg2_3@yahoo.com.vn]
2014-06-22 15:38:32
Anh ơi cho e hoi! e mua module nay ve rui giao tiep với Raspberry e goi va nt được bằng chan RX và TX nhưng sao e dùng sang GPRS thi ko dc, e dinh dung GPRS để đưa dữ liệu lên server bằng FTP. nhung ko co tín hiệu j hết, vậy e có dùng thêm chân nào hay anwgten j nữa ko
mog Anh giup
Please enter correct your email
Content is your comment!
Content is too short to!
Comment is too long!
You can not continually write comments!

Related products