Vehicle Tracker 2G có chức năng định vị và giám sát hành trình cho ô tô, ứng dụng công nghệ GSM/GPRS và GPS với những chức năng như: gửi dữ liệu vị trí của thiết bị đến máy chủ, lưu trữ dữ liệu trên thiết bị, kết hợp với đầu đọc thẻ RFID cho quản lý tài xế, kết nối với một loạt các cảm biến và thiết bị ngoại vi như: cảm biến nhiệt độ , cảm biến mức nhiên liệu, cảm biến vận tốc, đóng/mở cửa xe, bật/tắt điều hòa không khí...

Thu gọn tất cả Microcontroller
GSM/GPRS Module
GPS Module
LNA Chips
GPS Active Antenna
GPS Dielectric Antenna
GSM Antenna
RS232 Interface
5.0V LDO
GSM LDO
3.3V LDO
Battery Management
Flash Memory
Backup Battery
RFID Chips
RFID Tags